No4177女神周于希Sandy白衬衣配黑短裙露无内黑丝裤袜极致诱惑写真72P周于希秀人网

No4177女神周于希Sandy白衬衣配黑短裙露无内黑丝裤袜极致诱惑写真72P周于希秀人网

此方中有积热,身热多汗,二便赤闭,目赤唇焦,谵妄作渴饮水,则用此方。 若尺脉大,加黄柏、知母。

 若痛而即利,利后稍减,少顷复痛复利,宜川连枳壳汤。总之,伤寒外感风寒,里无积热。

此即四逆汤,去甘草加葱白,以通阳气,少阴下利,脉微厥冷,方可用。  太阳不用败毒散,用冲和汤;阳明不用干葛汤,用此方,以盗汗表里症,宜和解耳。

另有热病与发,误食荤腥油腻,与热邪毒,结纽不解,唇口焦裂,口臭牙疳,渴不消水,烦热昏沉,若以保和散等,消谷食治之,病必不减。 若初起恶寒发热,六脉或浮大,或沉伏,烦躁呻吟,忽尔手足皆冷,此表汗不出,表邪内伏之厥冷,宜升阳散火汤、羌独败毒散发散表邪,则汗出厥愈。

此条虽见四肢冷,然小便不利,腹中痛,泄利下重,乃是热痛,故用四逆散先治四逆。唇口干渴,不能消水,脉不数大,亦未可服。

同一阳明面赤,前条无汗脉浮紧,则用干葛汤。此治之分别也。

Leave a Reply